Bildirişler Bildirişler we habarlaşmak üçin maglumatlar

NAZARY MEHANIKA!!!

     Senesi: 2019-05-07

Hormatly kärdeşler köp sanly ýokary okuw mekdepleriň islegleri boýunça olimpiada geçiriljek dersleriň (Fizika we Ekologiýa) üstüne NAZARY MEHANIKA dersi hem goşulýar. Sargytlaryňyzy ugradanyňyzda Nazary mehanika dersinden isleg bildirýän talyplaryňyzy ugradyp bilersiňiz!!!.


Olimpiýadanyň iş tertibi

     Senesi: 2021-01-17

Şu ýerde Olimpiýadanyň iş tertibi ýerleşdirilýär.